Haber
Home > Asayiş > Emekçi Kadınlar Gününde Kadına Şiddet Protesto Edildi

Emekçi Kadınlar Gününde Kadına Şiddet Protesto Edildi

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve ne yazık ki biz bugüne yine bir kadın cinayeti ile uyandık. Yine bir kadın, geçen sene boşandığı eşi tarafından tam da Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nden bir gün önce Manavgat’ta öldürüldü. Ülkemizde geçen 8 Mart’tan bu 8 Mart’a kadar yüzlerce kadın en yakınları tarafından öldürüldü, yüzlercesi diğer erkekler tarafından şiddete uğradı. Olaylar ve sayılar katlanarak devam ediyor. Bir 8 Mart’a daha dün ilçemizde yaşanan acı olayın ve diğer tüm şiddet vakalarının üzüntüsü ile giriyoruz. Bizler artık, yaşam hakkı yok edilen ve şiddete uğrayan kadınların haberleri yerine yaşamın her alanında var olan kadınların başarılarından söz etmek istiyoruz.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için öncelikle, tüm kurumların ve medyanın, kadın bedeni üzerinden ürettikleri cinsiyetçi dili değiştirmeleri gerekmektedir.

Her gün, reklamlarda, dizilerde, okullarda ders kitaplarında, kadını bir meta, bir arzu nesnesi, küfür öznesi ya da evin içinde yuva yapan dişi kuş olarak lanse eden, kadının varlığını bu iki seçenekten birine indirgeyen kadını aşağılayan, ikincilleştiren söylemler son bulmalıdır.

Ceza Kanunlarımızdaki sınırlamalar nedeniyle fiziksel şiddet mağduru kadınlar, okuma yazma bilmedikçe ya da 18 yaşının altında olmadıkça avukat desteğinden yararlanma imkânı bulamamaktadır. Daha ilk aşamada, polis merkezinde dahi avukat hakkından yararlanabilen şiddet uygulayan erkekten daha az hakka sahip olan kadın tüm soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yalnız kalmaktadır. İstanbul Sözleşmesine de aykırı bu eşitsizlik yasal düzenleme ile ortadan kaldırılmalıdır.
İstanbul Sözleşmesi ile taahhüt edilen düzenleme ve uygulamalar ciddiyetle hayata geçirilmelidir. Kadına yönelik şiddeti çocuklara, yaşlılara, engellilere ve erkekler yönelik şiddet ile bir tutarak üretilen politikalar gerçekçi olmaktan uzak olduğu gibi, kadına yönelik şiddeti ve mevcut eşitsizliği başkaca toplumsal sorunlarla bir potada eritme eğiliminin göstergesidir. Kadının insan hakları kadınları yok sayarak tesis edilemez. Kadınlara yönelik her tür düzenleme, kadınların ve bu konuda senelerdir çalışan çözüm ve politika üreten kadın örgütlerinin görüşleri alınarak yapılmalıdır. Bizler, kadınların birey ve vatandaş olarak haklarının korunması yolunda görev edindiğimiz çabalarımızı ve tüm mercilerin sorumluluklarını yerine getirmesi için taleplerimizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu basına ve kamuoyuna bildiririz. 2017 yılında, hala kadının yaşam hakkının, kişi güvenliğinin ve sosyal haklarının tam olarak sağlanamadığı bir ortamda, 160 yıl önce başlattıkları eşitlik mücadelesinde, hakları uğruna can veren kadınları anıyor ve tüm dünya kadınları ile birlikte dayanışma ruhunu paylaşıyoruz.
Kadın ve erkek; birlikte yaşama ve hayatı paylaşma farkındalığımızın arttığı, kadın hakkı ihlallerinin son bulduğu 8 Mart’lar umuduyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.

MANAVGAT KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

637 total views, 1 views today

Facebook yorumları